به نام خدا

ابتدا شما نیاز به نرم افزارExtreme.Injectorداریدحواستان باشد که از هرجایی این نرم افزار را دانلود میکنید باید این نرم افزار((Extreme.Injector)) و فایل ((dualcore.dll))در آن باشد.1-ابتدا هردو فایل را در پوشه فیفا17کپی کنید.

2-نرم افزارExtreme.Injectorرا اجرا کنید.

3-حال گزینهselectرا بزنید.

4-آیکون فیفا17را انتخواب کنید و یا نام آن را در قسمت نام نرم افزار بنویسید.

5-حال با زدن گزینه add dllفایل((dualcore.dll))را که در پوشه فیفا17کپی کردیم از خود آن پوشه انتخواب کنید.

6-حال نرم افزار فیفا 17را بدون بستن Extreme.Injectorاجرا کنید.

پایان