به نام خدا

برای اینکه بتوانیم تلگرام((انگلیسی))خود را به فارسی تبدیل کنیمابتدا باید وارد ربات@langbotبشویم.


دریافت
مدت زمان: 30 ثانیه

برای دریافت فیلم ویدئویی آموزش بر روی دریافت کلیک کنید و یا در خود سایت ببینید.